IP address change (Rapportert)
  • Prioritet - Kritisk
  • Berører Server - Free
  • We have completed migration to another data center. Clients using own DNS servers should update configuration with new IP address which is 195.201.179.80

  • Dato - 09/08/2018 03:40
  • Sist oppdatert - 09/08/2018 03:42

Server Status

Tabellen under viser status på våre servere. Du kan bruke denne siden for å sjekke om noen av tjenestene på våre servere er utilgjengelig.

Server HTTP FTP POP3 PHP-info Serverbelastning Oppetid
Free PHP-info
Premium PHP-info